INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

FACILITACE, KOUČOVÁNÍ, MENTORING

s Markem Vozkou

Umožňuji lidem nalézat jejich skryté světy, objevovat mezi nimi souvislosti a uvádět je do souladu. Jako kouč se cítím průvodcem při hledání řešení pro koučovaného. Jsem ten, kdo umí číst v mapě, ale nerozhoduje o tom, kam se půjde. Jsem ten, kdo najde pěšinu, když se ztratíš, ale ne ten, kdo vybere další směr na rozcestí. Jsem ten, kdo má po ruce dost nástrojů a energie, když se dostaneš do nesnází, ale ne ten kdo nese všechno vybavení. 

Pro všechny, kteří chtějí:​​
  • zkusit si kombinaci koučovacích stylů – umím propojovat techniky směřující k přesným výkonnostním ukazatelům a jasně daným cílům s metodami, které jsou zaměřené na vnímání a prožívání situací „tady a teď“ s úmyslem nalézat nové a tvořivější způsoby seberozvoje a růstu

  • celostní přístup ke svému zadání – používám Gestalt přístupy a jeho techniky s cílem sladit vnější projevy s vnitřními pocity

  • do koučování zapojit hru – snažím se obohatit společnou práci o prvky aplikované improvizace s cílem vyzkoušet si v bezpečném prostředí umění rychle reagovat, od srdce se zasmát a objevit v sobě nečekané schopnosti a dovednosti

Můj přístup:

Mým hlavním tématem konzultací, koučování a mentorování je změna. Změnu vnímám jako pozitivní proces – vedoucí ke kvalitnějšímu prožívání pracovního nebo osobního života. Pracuji hlavně s těmito tématy: změna na pozicích v rámci firmy, základní manažerské dovednosti pro juniorní pozice, změna v přístupu k dosahování cílů, změna práce, změna priorit jak v pracovním, tak v osobním životě, změna ve vztazích.

V rámci práce s týmy jsou mými silnými stránkami: strategické plánování, vize a směřování týmu, projektů, společností, komunikační procesy a jejich nastavení, hledání týmového souladu a nových řešení prostřednictvím facilitačních technik. 

vice-lek.png

1 500,- / setkání

1 000,- / setkání

Na adrese:
Kdy:

na domluvě 

90 minut

Časová dotace:
Cena:
Cena pro absolventy Školy improvizace:
MÍSTO

Lekce zajišťujeme v Podskalské 14, Nové město, nebo po domluvě

POČET SEKTÁNÍ

Počet setkání vychází z tvé konkrétní zakázky. 

ČAS A DEN

Na konkrétním dni a čase se domlouváš přímos lektorem.

PLATBA ZA LEKCI

Platba lekce probíhá v hotovosti na lekci

COVID OPATŘENÍ

Řídíme se vládními nařízeními. V případě setkání 2 lidí je možné být venku s rouškou nebo bez roušek a uvnitř prostor s rouškou. Zvýšené hygienické standardy jsou v Podskalské 14 i v dalších prostorech samozřejmostí.

Skoč, křídla roztáhneš cestou.

vanda@improvizuj.cz, 728 376 440

© 2021

BUĎ S NÁMI NA SÍTI
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White YouTube Icon
  • Blog