Lektori.png

Eliška Remešová

lektorka, psychoterapeutka, konzultantka, koučka a spokojená žena

Spoluzakladatelka projektu na podporu a rozvoj kvalitních partnerských vztahů MAMESE. Improvizaci propadla před několika lety a našla v ní parťáka pro aktivní relaxaci, zlepšení mezilidských vztahů a celkový seberozvoj skrze zážitek. Svou energii vyváženě rozděluje mezi firemní a soukromé klienty. Ve firmách často nahrazuje neefektivní procesy a pomáhá vytvářet firemní kulturu. V soukromé praxi se soustředí na zvýšení kvality života svých klientů skrze zlepšení jejich emočního prožívání, mezilidských vztahů a osobních postojů.

S čím ti mohu pomoci