top of page

ŠKOLA IMPROVIZACE pomůže od trémy


Rozhovor Ondry Nečase pro deník Právo.

bottom of page