top of page

JAZYK NEPOPISUJE REALITU. VYTVÁŘÍ JI!

Máme za to, že jazyk nám především umožňuje komunikovat. Což je ovšem něco, v čem jazyk zrovna dvakrát neexceluje. Zato dělá jinou daleko zajímavější věc, ze které bychom ho možná nepodezírali. A v té si vede přímo bravurně:

Jazyk vytváří z neustále se valící změti vjemů, obrazů a zvuků naši skutečnost, náš příběh a náš dojem já. Abychom se nezbláznili. Když totiž strhnete jazyk, všechno zmizí a vy zůstanete trčet v syrovém strašidelném bezkonceptuálním teď.

Podívejte se na přednášku "JAZYK NEPOPISUJE REALITU. VYTVÁŘÍ JI", kterou spáchali Jirka Charvát s Lukášem Venclíkem na Art & Tech Days and Conference v Košicích. A zapomenete mateřštinu.


bottom of page