PROGRAM: K SOBĚ BLÍŽ

od 6. března 2020, každý pátek 14.30-16h

Kurz osobnostního rozvoje se zaměřením na osobní příběhy účastníků, v tempu, které se řídí potřebami skupiny.

V tomto programu se zaměřujeme na témata úzkosti z veřejného vystupování a prezentování. Otevíráme témata navazování kontaktu, komunikace, otevření se druhým lidem. Věnujeme se lidem, kteří řeší paniku ve větší skupině, prosazení se v týmu nebo cítí nízké sebevědomí.

Na rozdíl od programu "Nechte se překvapit, nenechte se zaskočit", se zaměřujeme na osobní témata a vlastní zakázku každého jednotlivce. Pracujeme v menší skupině, která nám ještě umožňuje využívat skupinovou dynamiku a učení skrze sdílení.

PROGRAM JE URČEN LIDEM, KTEŘÍ:

  • hledají vnitřní klid při vystupování 

  • bojují s vnitřním kritikem 

  • stresuje je komunikace s cizími, či ne úplně blízkými lidmi 

  • potřebují se prosadit a obstát v různých sociálních skupinách

  • bezpečné prostředí pro vaše osobní zakázky,

  • malá a uzavřená skupina,

  • zkušení lektoři,

  • zážitek skrze hru a sdílení

CO JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ:

PRAHA

Na adrese: Podskalská 14, Staré město, Praha

(u Palackého náměstí)

Každý pátek 14.30 - 16.00 od 6. března 2020 (Celkem 13 setkání)

KAŽDÝ PÁTEK

Každý pátek od 6. března 2020 v čase 14.30 - 16.00

90 MINUT

Kurz se celkem skládá z 13 setkání po 90 minutách

SKUPINA

Skupina je otevřena pro minimálně 8 a maximálně 12 lidí

Jak pracujeme

Naše práce je založená záměrně na expresivním způsobu procesu - hlavní důraz je tedy na tělo a fyzické prožívání modelových situací a zkušenosti z něj.

Účastník má možnost díky korektivní zkušenosti své chování postupem času vypozorovat a získává tím možnost k  jeho variaci či změně, to vše se děje v bezpečném prostředí. 

Využíváme divadelní prostředky a postupy, jako je improvizace, interpretace, vstupování do rolí a simulace, které u klienta rozvíjejí schopnosti prožívání, sdílení a sdělování svých prožitků a pocitů. Formou těchto divadelních postupů se účastníci učí plně (tj. mentálně i fyzicky) vnímat, zažívat a následovně vyjadřovat své zážitky a pocity v bezpečném prostředí.

Struktura setkání

20 min. společné sdílení

část slouží pro pojmenování a sdílení témat každého jednotlivce

50 min. herní prostor

práce na tématech společně v bezpečné skupině

20 min. závěrečná reflexe

co si z práce odnášíme, čemu se chci věnovat v týdnu

Cena programu

10.900,- Kč vč. DPH za celý semestr (celkem 13 setkání).

 

Kurz lze platit přes Benefit plus program

Lektor: Jan Bárta

lektor, dramaterapeut, herec a režisér

Věnuje se vlastní autorské a interpretační tvorbě zahrnující – tanec, hudbu, produkci, herectví a režii. Je spoluzakladatelem  CreW z.s. - s cílem pořádat kulturní a vzdělávacích akce, systematicky propojovat umělce z jiných oborů a zprostředkovávat produkci jednotlivých umělců v Čechách i zahraničí. Zabývá se prací s dětmi se zaměřením na pohybovou a dramatickou výchovu a to i v kontextu drama a arte-terapie a to převážně v metodě DvT- Developmental transformation - Vývojové proměny.

Lektorka: Táňa Jírová

lektorka, dramaterapeutka, provozní ředitelka komunitního centra

Lektorka, dramaterapeutka, ředitelka neziskové organizace, matka tří dětí… V životě střídám velmi odlišné role a plním hodně povinností, baví mě hledat odvahu, vnitřní zdroje a sílu k tomu všemu. Na kurzech se zaměřuji  především na budování vztahu sama se sebou a na hledání vlastní hodnoty. 


"Náš život je moc cenný na to, abychom se v něm řídili tím, co si o nás budou myslet druzí lidé." 

Program K sobě blíž

Program K sobě blíž je stavěn na principech dynamického dramaterapeutického směru Developmental Transformation tzv. „Vývojové proměny.“ vytvořeného D.R. Johnsonem, který zdůrazňuje otevřenou ztělesněnou hru jako prostředek k vyjádření pocitů a myšlenek v terapeutickém procesu.

„Aktivace těla jako zdroje terapeutické změny je užitečná, protože poskytuje 

příležitost překonat stereotypní chování, které může být spojeno se slovním projevem.“ (Johnson a kol, 2003 In Lištiáková 2015). Johnson (2009) definuje tento přístup jako „transformaci ztělesněných setkání v hracím prostoru“.

Tento přístup vychází z teorie nestability, kdy se v hracím prostoru učíme snižovat strach z nestabilní existence a její přijetí pomocí divadelní variace a repetice. 

Společně s účastníky plně vstupujeme do hracího prostoru, kde společně interagujeme a rozehráváme aktuální témata. Bezpečný prostor „jakoby“ a repetice technik umožňuje postupem času rozehrávat témata, které v počátku byla nehratelná. Základním elementem je neustálé zpřítomňování aktuální situace a její následovné expresivní vyjádření v prostoru hry v čase „teď a tady.“