top of page

TEAM SPIRIT PROGRAM

Vztahy a důvěra se rozvíjela na grilovačkách, u společného hraní fotbálku, u kávy v kuchyňce. Někdy se i záludné úkoly jsme najednou vyřešili jako mávnutím proutkem právě na těchto místech. Týmy, pro které je důležitá důvěra, týmovost, radost a ocenění si to moc dobře uvědomují.

PROGRAMY PRO TÝMY

Zážitkové setkání na podpoření synergie v týmu. Vhodné pro nastartování dne a nebo delších setkání. Vnést do společné práce trochu hraní, společnou řeč a energii. Skrze hry a cvičení vyjdete se kolegy ze zajetých rutin a poznáte se z trochu jiného úhlu.

PRO TÝMY, KTERÉ CHTĚJÍ
 • Zlepšit náladu a atmosféru v týmu

 • Posílit vztahy a důvěru

 • Podpořit otevřenost k nápadům a sdílení

 • Nahradit čas potkávání v kuchyňce

PŘESAH
 • Energie a radost na začátku dne

 • Uvolněný tým

 • Techniky můžete aplikovat na budoucí porady

118774596_2944146329022743_4336919205756

online

 Přes aplikaci Zoom/Google Meet/Webex/Microsoft Teams

Skupina

Tento program je vhodný pro týmy do 10 lidí.

časová dotace

2 - 3 hodiny, doporučujeme plánovat na dopoledne

offline

Program lze realizovat i naživo ve vašich prostorech, nebo u nás.

118768291_2944147922355917_5568710044140
JAK PRACUJEME
 • Zaměřujeme se na výuku pomocí zážitku a praktické zkušenosti prostřednictvím dynamických a interaktivních her a cvičení.

 • Využíváme principy dobrovolnosti, práce s chybou a rozvoje, jak vlastního, tak týmového myšlení.

 • Tento program vedeme ve 2 lektorech.

NAŠE PODMÍNKY

 • V případě online setkání - je potřeba přistupovat z počítače, kde je možné zobrazit gallery view.

 • Cena programu se odvíjí od počtu lektorů, času přípravy a realizace. 

 • Účastníci jsou předem dostatečně informováni, co je čeká.

 • Program je dobrovolný – hra se nedá vnutit ;-)

118784025_2944146069022769_6917173461137

ONDŘEJ NEČAS ondra@improvizuj.cz
+420 776 861 445

ONDŘEJ NEČAS ondra@improvizuj.cz
+420 776 861 445

bottom of page