PROGRAMY PRO TÝMY

DLOUHODOBÝ TRÉNINK: “UMĚNÍ NECHAT DRUHÉHO ZAZÁŘIT”

 

Základní kompetencí dobrého týmového hráče je umět stručně a upřímně komunikovat, vyjednávat a prezentovat své nápady či výsledky. Účastníci si také odnášejí nástroje pro vedení a oživení porad nebo tréninků.

 • Dovednosti z oblasti spolupráce, prezentace a storytellingu

 • Otevřené, empatické, podporující prostředí

 • Zesílené vnímání vlastního přínosu a zodpovědnosti

 • Chuť sdílet a rozvíjet nápady kolegů

 • Připravit se na změny ve firmě

 

Deset setkání jednou za týden (nebo za 14 dní) projde váš tým komplexním tréninkem, zaměřeným na rozvíjení osobních a sociálních dovedností. Skrze destigmatizaci chyby a bezpečné prostředí si budete znovu hrát. Naším cílem je aplikovat zkušenost ze hry do reálného pracovního života a nastartovat proces pozitivní změny.

​Přínosy pro jednotlivce:
 • rozšíření komfortní zóny a uvolnění kreativity

 • sebevědomí ve veřejném projevu i s klienty

 • radost se spolupráce a otevřené komunikace

 

Přínosy pro tým:

 • zesílené vnímání vlastního přínosu a zodpovědnosti

 • hledání řešení a zapojení všech členů týmů

 • ochota si pomáhat a rozvíjet nápady druhých


Přínosy pro firmu:

 • stimulující happiness program jako benefit

 • radost ze změny a podpora inovací

 • zefektivnění procesů a komunikace mezi lidmi

NA JAKÉM MÍSTĚ?

Ve vašich prostorech, u nás u Palackého náměstí, nebo online.

PRO KOLIK LIDÍ?

Tento program je vhodný pro týmy od 6 do 16 lidí.

V JAKÝ ČAS A DEN?

Doporučujeme program zařazovat na začátek pracovního dne.

ČASOVÁ DOTACE

10 setkání jednou za 1-2 týdny

2,5h na jednu lekci

57726558_1904307893006597_40474001626732
JAK PRACUJEME
 • Zaměřujeme se na výuku pomocí zážitku a praktické zkušenosti prostřednictvím dynamických a interaktivních her a cvičení.

 • Celý workshop probíhá v pohybu, ať už pracujeme ve dvojicích, ve skupinkách nebo dohromady.​

 • Tento program vedou 2 lektoři.

 • Zážitky s účastníky reflektujeme a hledáme možnosti přenosu do reálného života

NAŠE PODMÍNKY

 • Pro workshopy potřebujeme dostatečný prostor (nejlépe prázdnou místnost s židlemi po okraji).

 • Cena programu se odvíjí od počtu lektorů, času přípravy a realizace. 

 • Účastníci jsou předem dostatečně informováni, co je čeká.

 • Program je dobrovolný – hra se nedá vnutit ;-)

57870574_1904307943006592_15612047207170

ONDŘEJ NEČAS ondra@improvizuj.cz
+420 776 861 445

ONDŘEJ NEČAS ondra@improvizuj.cz
+420 776 861 445