top of page
< Back

Asertivita

Asertivita je způsob jednání a komunikace, který leží mezi pasivitou a agresivitou. Je to schopnost vyjádřit své postoje, názory a emoce, zatímco si zachováváte respekt k mezilidským hranicím.
Klíčové nástroje asertivity:

Asertivní NE: Naučit se říkat "ne" pro ochranu vlastních hranic.
Zaseknutá gramofonová deska: Opakování vlastních požadavků s klidem a sebevědomím.
Otevřené dveře: Uznání chyb a přijetí kritiky pro snížení konfliktu.
Zrcadlo: Odrážení tvrzení druhého a potvrzení jeho pocitů.
Kompromis: Navrhnutí řešení přijatelného pro obě strany.

V naší práci se zaměřujeme na:

Flexibilita podle situace a individuální přizpůsobení komunikace.
Důraz na vzájemné pochopení, naslouchání a respektování hranic.
Sebereflexe a učení se z vlastních chyb.

Význam osobních hranic:

Uvědomění si a bránění vlastních hranic je zásadní. Asertivní jednání pomáhá předcházet narušování těchto hranic, což zvyšuje sebeúctu a úspěšnost v mezilidských vztazích.

Trénujte dovednosti:

Přerušovaný monolog

Začni mluvit na libovolné téma a nech ostatní účastníky, aby tě pravidelně přerušovali. Tvým úkolem je znovu získat kontrolu nad rozhovorem a zároveň druhé nshazovat. Vyzkouše různé strategie.

Zrcadlení a přesměrování:

V tomto cvičení na tebe někdo zaútočí kritikou nebo negativním komentářem. Tvým úkolem je uznat komentář, zrcadlit emoce, které obsahuje, a poté přesměrovat rozhovor na konstruktivnější téma nebo na vyřešení problému.

Odmítnutí s alternativou:

Toto zadání se zaměřuje na situace, kdy chceš říct "ne", ale zároveň nabídnout alternativu. Vyber si situaci, ve které běžně cítíš tlak k souhlasu, a vyzkoušejsi nahlas, jak odmítnout s nabídkou jiného řešení nebo kompromisu.

[I'm a paragraph. I'm connected to your collection through a dataset. Click Preview to see my content. To update me, go to the Data Manager.]

bottom of page