top of page

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělujete svůj výslovný souhlas společnosti Improvizuj s.r.o. (Správce), aby zpracovávala Vaše osobní údaje (e-mailovou adresu).

Vaše údaje bude Správce zpracovávat za účelem zodpovězení dotazu, získání zpětné vazby a zaslání informačních materiálů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje nebudou Správce předány jiné osobě.

 

Vaše práva:

  • právo vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správci,

  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává,

  • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

  • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,

  • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,

  • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Údaje o Správci:

Improvizuj, s.r.o., se sídlem Volkova 1131/3 Praha 9, IČ: 056 04 885, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 267123, kontaktní údaje: info@improvizuj.cz.

bottom of page