PROGRAMY PRO TÝMY

 

POMÁHÁME TÝMŮM NAJÍT SEBEVĚDOMÍ, CESTU K SOBĚ A TVŮRČÍHO DUCHA

Našimi klienty jsou týmy, které se chtějí rozvíjet a nezůstávat na místě. Hledají prostor pro otevřenou komunikaci, podporu v týmu, dávání zdravé zpětné vazby a nebo se jen chtějí poznat jinak než jen přes úkoly na dálku. Víme jak nahradit ten čas, kdy jsme se setkávali v kuchyňce.
117640051_2888658847904825_8560555247008

TEAM SPIRIT PROGRAM

offline

online

Vztahy a důvěra se rozvíjela na grilovačkách, u společného hraní fotbálku, u kávy v kuchyňce. Někdy i záludné úkoly jsme najednou vyřešili jako mávnutím proutkem právě na těchto místech. Týmy, pro které je důležitá důvěra, týmovost, radost a ocenění, si to moc dobře uvědomují.

PRO TÝMY, KTERÉ CHTĚJÍ:

 

 • Zlepšit atmosféru v týmu, posílit vztahy a důvěru

 • Poznat se zase v jiné perspektivě a při hře

 • Podpořit otevřenost k nápadům a sdílení

 • Přizvat do týmu nové kolegy

 • Nahradit čas potkávání v kuchyňce

JAK PRACUJEME

Používáme mezinárodně uznávané metody aplikované improvizace The Applied Improvisation®.

Chybu přetváříme v příležitost a běžné stresory v pomoc, která nám pomáhá se na situaci připravit.

Pracujeme s praktickým emočním prožitkem a zkušeností jednotlivce, ne jen s teoretickým “know-how”.

Vyžíváme síly skupinové dynamiky k rozvoji jednotlivce.

Cvičení stavíme na konkrétních situacích ze života a firemního prostředí.

Poskytujeme komplexní zpětnou vazbu a návazné poradenství i follow-up s časovým odstupem.

MEETINGY, CO MAJÍ ŠŤÁVU

offline

online

Efektivní a smysluplné porady se zaměřením na online

PRO TÝMY, KTERÉ CHTĚJÍ:

 • Společný čas vidět jako přínos pro celý tým

 • Využít čas meetingu naplno

 • Aby na setkání bylo bezpečné prostředí pro sdílení a učení se

 • Z porad odcházet nabití do dalších úkolů

 PROGRAMY NA MÍRU

Nabídku připravujeme na míru klienta. Preferujeme  dlouhodobou spolupráci vybudovanou na oboustranné důvěře.

MEZI ČASTÉ ZAKÁZKY PATŘÍ:​​

 • Připravit se na změny ve firmě

 • Zefektivnit spolupráci

 • Otevřít komunikaci a sdílení

 • Více se podporovat v týmu

 • Propojit radost s prací a práci s radostí
   

 

NA CO SE PTÁME:​​

 • Jakého konkrétního cíle bude třeba dosáhnout?

 • Jak poznáme, že program proběhl úspěšně ?

 • Jaké má váš tým předchozí zkušenosti?

 • Jaké jsou v týmu obavy a přání?

 • Jak budou účastníci o programu informováni?

 
118593652_2923015357802507_6452014268434

SEBE-ROZVOJOVÝ TRÉNINK PRO TÝMY

Dlouhodobý rozvojový program pro váš tým. Věříme, že skvělou firmu tvoří skvělí lidé.

TENTO PROGRAM SE ZAMĚŘUJE NA: 

 • Dovednosti z oblasti spolupráce, prezentace a storytellingu

 • Otevřené, empatické, podporující prostředí

 • Zesílené vnímání vlastního přínosu a zodpovědnosti

 • Chuť sdílet a rozvíjet nápady kolegů

offline

NAŠE REFERENCE

Karolína Spurná

Pracovní terapeutka, Borůvka Praha o.p.s.

"Vztah Školy improvizace a Borůvky se vyvíjel roky. Od prvotní záštity Borůvčích narozeninových oslav, kde Škola improvizace zabavila účastníky svým originálním programem, po finanční podporu, která plynula z jejich akcí, kterými nás podporovali, až po vytvoření fungujícího týmu UPLATNITELNÝCH, kteří se stávají z kombinace otce školy Improvizace, matky TA KAVÁRNY a pracovní terapeutky právě TA KAVÁRENSKÉHO programu, Karoliny.
Škola improvizace nám nabídla podporu ve vzdělání se a otevření se novým dobrodružstvím. Děkujeme za to!

Skoč, křídla roztáhneš cestou.

vanda@improvizuj.cz, 728 376 440

© 2021

BUĎ S NÁMI NA SÍTI
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White LinkedIn Icon
 • White YouTube Icon
 • Blog