top of page
< Back

Nenásilná komunikace

Nenásilná komunikace (NVC) je komunikační a konfliktřešící přístup, který byl vyvinut americkým psychologem Marshallem B. Rosenbergem v 60. letech 20. století. Tento přístup se zaměřuje na vyjadřování pravdivě a přijímání druhých bez soudů či kritiky, což usnadňuje vzájemné porozumění a spolupráci. NVC zdůrazňuje význam empatie, pochopení emocí a potřeb jak sebe samého, tak druhých, a nabízí nástroje pro efektivní vyjádření a naplňování těchto potřeb bez násilí nebo agresivity. Přístup NVC se používá v široké škále situací, od osobních a rodinných vztahů, přes profesionální interakce, až po diplomacii a komunitní práci, a pomáhá lidem budovat hlubší spojení a dosahovat harmoničtějších výsledků ve svých vzájemných vztazích.
Empatie a porozumění

Nenásilná komunikace (NVC) zdůrazňuje důležitost empatie a snahy porozumět emocím druhé strany, což je klíčové pro efektivní vedení a rozvoj osobních vztahů. Schopnost naslouchat s empatií může vést k hlubšímu porozumění a větší důvěře.

Vyjadřování bez soudů

NVC učí, jak vyjadřovat své potřeby a pocity bez toho, abychom ostatní soudili nebo kritizovali. Tímto přístupem se snižuje obrannost a zvyšuje se otevřenost ve vztazích, což je zásadní pro lídry, kteří chtějí podporovat pozitivní pracovní prostředí.

Rozpoznávání společných lidských potřeb

Metoda NVC zahrnuje identifikaci a uznání společných potřeb, které leží v základu konfliktů. Toto porozumění může pomoci najít konstruktivní řešení a podporovat spolupráci a soudržnost týmu.

Trénujte dovednosti:

Emoce na obličeji

Zvol si emoci, kterou chceš vyjádřit (např. radost, smutek, zklamání), a pomocí obličeje a tělesného jazyka ji vyjádři, zatímco tvůj partner hádá, o kterou emoci se jedná.

Potřeba versus strategie

Společně s partnerem si vymyslete scénáře, ve kterých jeden z vás vyjádří potřebu a druhý navrhne různé strategie, jak tuto potřebu naplnit. Cílem je identifikovat rozdíl mezi potřebou a strategií a učit se hledat kreativní řešení, která vyhovují oběma stranám.

Vyjádření uznání

Střídavě si vyjadřujte uznání za specifické věci, které na sobě oceňujete. Snažte se být konkrétní a zaměřte se na to, jak dané chování ovlivnilo vaše pocity a potřeby. Toto cvičení posiluje pozitivní vztahy a pomáhá v budování důvěry.

[I'm a paragraph. I'm connected to your collection through a dataset. Click Preview to see my content. To update me, go to the Data Manager.]

bottom of page