top of page
< Back

Neverbální komunikace

Neverbální komunikace zahrnuje vše od gest a mimiky po tělesné postoje a prostorové chování. Tyto signály mohou výrazně ovlivnit, jak jsou naše slova vnímána a interpretována v každodenním životě a jak sami rozumíme druhým.
Význam a funkce

Neverbální signály doplňují verbální komunikaci, mohou nahradit slova nebo vyjádřit emoce, které se slovy těžko popisují. V týmovém prostředí může správné využití neverbálních signálů zlepšit porozumění i důvěru mezi sebou. Správné čtení tělesných signálů pomáhá předcházet nedorozuměním a zvyšuje celkovou efektivitu týmové práce.

Rozvoj dovedností

Sebeuvědomění je klíčem k zlepšení vašich neverbálních dovedností. Pravidelná cvičení, jako je sledování vlastního chování v zrcadle a získávání zpětné vazby vede ke zvědomování projevů. Můžete měnit projevy, které vám v projevu a prezentaci nepomáhají a zároveň zůstat sami sebou.

Klíčové složky neverbální komunikace

Mimika - výrazy obličeje, které vyjadřují emoce. Například, když někdo zvedne obočí, může to znamenat překvapení nebo nedůvěru.
Gestikulace - pohyby rukou a paží, které doprovází mluvení. Mávání rukou při vyprávění historky může zesílit dramatičnost vyprávění.
Tělesný postoj - držení těla, které může ukázat otevřenost nebo defenzivitu. Například, pokud někdo stojí s rukama v bok, může působit dominantně.
Proxemika - fyzická vzdálenost mezi lidmi během komunikace. Blízkost může naznačovat důvěrnost, zatímco větší vzdálenost může signalizovat formalitu nebo odstup.
Kontakt očí - míra, jakou si lidé při komunikaci udržují oční kontakt. Dlouhý oční kontakt může vyjadřovat upřímnost nebo výzvu.
Paralingvistika - zahrnuje tón hlasu, rychlost mluvy a pauzy. Vysoký tón hlasu může naznačovat nervozitu nebo vzrušení.
Haptika - dotyk jako forma komunikace. Pevný stisk ruky může vyjadřovat sebejistotu a ujištění.

Trénujte dovednosti:

Přehrání partnera

S partnerem si vzájemně zopakujte chování pozorované při konverzaci a pochopíte, jak vaše signály působí na druhé.

Beze slov

Vyjádřete pomocí gest, mimiky a tělesného postoje různé situace nebo emoce, rozvíjející schopnost komunikovat bez slov.

Oční kontakt

Udržujte oční kontakt s partnerem zkuste variovat s pohledy. Následně diskutujte o pocitech a domněnkách. Co může oční kontakt signalizovat v různých situacích?

[I'm a paragraph. I'm connected to your collection through a dataset. Click Preview to see my content. To update me, go to the Data Manager.]

bottom of page