METODICKÝ VÝCVIK START: ÚNOR 2023
Hlavní lektor:
Pavla Sedláčková

SEBEZKUŠENOSTNÍ
METODICKÝ VÝCVIK APLIKOVANÉ IMPROVIZACE

Aplikovaná improvizace je spojením hravé divadelní improvizace se sebezkušenostním rozvojem postaveným na skupinové reflexi zážitku.

Improvizace otevírá cestu k sobě sama, podporuje individualitu jednotlivce i týmovou spolupráci a je zábavnou cestou jak se rozvíjet. Přináší nástroje k neinvazivnímu řešení konfliktů, rozvíjí komunikaci a inspiruje v lehkosti, hravosti a zážitku. Učí lidi otevřenosti a schopnosti sdílet a tím dosahovat změn.

Kurz vám během osmi modulů (celkem 120h) nabídne ucelenou metodiku aplikované improvizace. Od stěžejních principů, přes design lekcí dle potřeb klienta, ke kouzlům zpětné vazby až po nástrahy spojené s lektorskou rolí. Sami budete aktivně objevovat a rozvíjet své dovednosti. Budete si na sobě zkoušet jednotlivé improvizační principy a reflektovat své zážitky. Získáte novou perspektivu nejen své práce, ale i sebe sama.

5 oblastí

 

Každý modul se skládá z 5 částí, které na sebe logicky navazují a zároveň respektují energii a únavu účastníků během dne: zážitkové, sebezkušenostní, dovednostní (všeobecné lektorské dovednosti), praktické zkušenosti (simulace) a teorie k danému tématu.

 

1. Zážitková část

 

V zážitkové části je program zaměřen na to, aby si sám účastník zažil principy AI na vlastní kůži, a zkusil si základní techniky sám na sobě. V této části se pracuje se skupinou jako celkem a je zde daný důraz na vytvoření bezpečného a důvěrného prostředí usnadňující proces učení. Účastníci zpracovávají vlastní témata formou sdílení, skupinové a psané reflexe.

 

2. Sebezkušenostní část

 

V programu klademe důraz orientaci ve svém vnitřním světě a na porozumění sobě sama, tak orientaci ve vnějším světe a prohloubení chápání druhých lidí. Sebezkušenostní části je proto věnován dostatečný prostor. Lektoři  se učí porozumění emocím, prožívání sebe sama jako individua i sebe sama jako součást skupiny nebo většího celku. V této části se pracuje s imaginací, s projekcí, s expresí i zpětnou vazbou mezi účastníky.

3. Lektorské dovednosti

 

Lektorská role vyžaduje širokou paletu dovedností. Jedná se o takové dovednosti, které lektor při jejich zvládání, může aplikovat v různých situacích. V programu se zaměřujeme na dovednosti, které vyplývají z našeho kvalitativního výzkumu, viz diplomová práce Lektorské kompetence. V této části si účastníci zkouší rozličné techniky vedoucí k nabývání lektorksých dovednosti podle již získané zkušenosti. Využívá se zkušenostní učení.

 

4. Praktická zkušenost

 

V praktické části si účastníci zkouší přípravu, zadávání a facilitaci cvičení až po její reflexi. Vstupují do různých simulací a následně sdílejí svou zkušenost mezi sebou. Během této části se pracuje se zpětnou vazbou a s konkrétními případy. V závěrečných modulech je věnován prostor prezentaci vlastní praxe, získané mimo lekce programu. její prezentace je následně komentována vedoucími lektory i účastníky. 

 

5. Teoretická část

 

Teoretická část zastřešuje dvoudenní setkání a uzavírá vybrané téma. Skládá se z přednášek a seminářů ze zážitkového učení, teorie a praxe aplikované improvizace a ze základů psychologie a sociologie. Účastník se seznámí se základním pojmy, se kterými pracoval během setkání. Svou předchozí zkušenost účastník přetvoří do teoretického rámce.

Moduly programu

Co si odnesete:

ikona_check.png

metodický podklad ke stavbě lekce i jednotlivým hrám

ikona_check.png

osobní zkušenost z desítek her a cvičení

ikona_check.png

ověřenou schopnost postavit a odvést lekci s principy AI

ikona_check.png

posunete své lektorské dovednosti

ikona_check.png

inspiraci v podobě skupinového sdílení a hravého rozvoje

ikona_check.png

trochu té improvizační filozofie do života

ikona_check.png

načerpáte rozličné přístupy dalších lektorů a leaderů

ikona_informace.png
Kdy?

1x měsíčně, únor  - prosinec 2023

ikona_misto.png
Kde?

Praha 2, Podskalská 14

ikona_kalendar.png
Jaké dny?

Pátek 14 - 20h, sobota 10 - 18h

ikona_skupina.png
Skupina

Pracujeme v uzavřené skupině 10 - 12 lidí vedenou 2 lektory. 

ikona_cena.png
Cena programu

78 400,- včetně DPH

Platbu je možné rozložit do více plateb.

Náš přístup

Vycházíme z desetileté praxe budování metodiky kurzů Školy improvizace, se zkušeností z firemního i neziskového prostředí. Čerpáme z mezinárodně uznávaného oboru Applied Impro, leadershipu, managementu, pedagogiky, dramaterapie a psychologie. Spolupracujeme s širokým týmem profesionálů, od kterých bychom se sami chtěli učit.

Pro koho je výcvik určen?

Pro lektory, učitele, mentory, facilitátory, kouče, vedoucí skupin nebo pracovníky v pomáhajících profesích.

Lektoři 

Vanda-21_edited.jpg
Pavla Sedláčková

lektorka divadelní a aplikované improvizace, herečka, textařka

Vanda-21_edited.jpg
Vanda Gabrielová

facilitátorka, mediátorka, lektorka aplikované improvizace

Vanda-21_edited.jpg
Marek Vozka

kouč, facilitátor, lektor

Vanda-21_edited.jpg
Eliška Remešová

lektorka, psychoterapeutka, konzultantka, koučka a spokojená žena

Vanda-21_edited.jpg
Ondřej Nečas

otec Školy improvizace, lektor, kouč & facilitátor

Předpoklady pro vstup:

ikona_check.png
ikona_check.png
ikona_check.png

Dosažení plnoletosti

Zkušenosti - s lektorováním nebo vedením lidí, ze kterých můžete čerpat


Otevřenost a motivace - rozvíjet se skrze aktivní osobní zkušenost

Přihláška a cena programu

Kromě skladby skupiny je důležitá tvá motivace jít do metodické výcviku. O tom, co chceš získat nám prosím napiš přímo ve formuláři. O přijetí se ti ozveme emailem. Absolvování výcviku není vstupenkou do lektorského týmu Školy improvizace.

 

Finance řešíme po přijetí do výcviku formou faktury. Platbu je možné po domluvě rozdělit.

Cena programu: 78 400,- vč. DPH

Cena pro první běh je: 58 400,- vč. DPH

Kurz lze platit přes Benefit+ program.

Podmínky pro úspěšné absolvování výcviku:

ikona_odrazka.png

Průběžná reflexe osobního procesu ve výcviku

ikona_odrazka.png

Mimální účast na výcviku 80%

ikona_odrazka.png

Zdokumentovaný workshop s principy AI

ikona_odrazka.png

Kazuistika na základě natočeného workshopu (od zadání po vedení reflexe)

Harmonogram

Výcvik probíhá 8 víkendů během roku. 
Pátek 14 - 20h a sobota 10 - 18h.

Začátek 4. a 5. února 2023

10. a 11. března 2023

21. a 22. dubna 2023

26. a 27. května 2023

15. a 16. září 2023

říjen, listopad, prosinec ( termín bude doplněn)