top of page

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO TÝMY

Protože nové dovednosti a mindset otevřenosti ke změně chce svůj čas a koncepční práci. 

Jaká je vaše zakázka?

Ondrej_Necas_edited.jpg
Ondřej Nečas

+420 776 861 445

Zaměřujeme se na výuku pomocí zážitku a praktické zkušenosti prostřednictvím dynamických a interaktivních cvičení. Naší práci zakládáme na dobrovolnosti, práci s chybou a rozvojem jak vlastního, tak týmového myšlení.

Obvyklá témata

ikona_check.png

Dovednosti z oblasti kooperace, komunikace a prezentace myšlenek

ikona_check.png

Otevřené, empatické, podporující prostředí

ikona_check.png

Zesílené vnímání vlastního přínosu a zodpovědnosti

ikona_check.png

Chuť sdílet a rozvíjet nápady kolegů

ikona_check.png

Připravit se na změny ve firmě nebo z vnějšího prostředí

Náš přístup

Deset setkání jednou za týden (nebo za 14 dní) projde váš tým komplexním tréninkem, zaměřeným na rozvíjení osobních a sociálních dovedností s orientací na změnu. Skrze destigmatizaci chyby a bezpečné prostředí se připraví zvládat dříve stresové situace. Orientujeme se na učení skrze aktivizační techniky, debriefu a simulačních her. Naším úkolem je nabídnout takovou zkušenost a následné učení, která tým vybaví dovednostmi aplikovatelné v jejich kontextu.

Přínosy pro jednotlivce

ikona_odrazka.png

sebevědomí ve veřejném projevu i s klienty

ikona_odrazka.png

radost se spolupráce a otevřené komunikace

ikona_odrazka.png

lidé k sobě mají důvěru a dokáží si být nápomocní

Přínosy pro tým

ikona_odrazka.png

zesílené vnímání vlastního přínosu a zodpovědnosti

ikona_odrazka.png

hledání řešení a zapojení všech členů týmů

ikona_odrazka.png

ochota si pomáhat a rozvíjet nápady druhých

Přínosy pro firmu

ikona_odrazka.png

zainteresovanost v týmu na procesu a výsledcích

ikona_odrazka.png

radost ze změny a podpora inovací

ikona_odrazka.png

zefektivnění procesů a komunikace mezi lidmi

Parametry

ikona_misto.png
Prostor

Pro osobní workshopy potřebujeme dostatečný prostor (nejlépe prázdnou místnost s židlemi po okraji).

ikona_informace.png
Jasná anotace účastníkům

 Účastníci jsou předem dostatečně informováni, co je čeká.

Ikona_studenti.png
Dobrovolnost

Program je dobrovolný – aktivity se nedají vnutit ;-)

ikona_cena.png
Cena programu

Cena programu se odvíjí od počtu lektorů, času realizace, místa setkávání.

Recenze ke kurzu

V práci mi improvizace pomohla více, než jsem vůbec tušila. Změnila mi pohled na moji profesi učitelky (a občas i aktivního umělce), otevřela mi nové dveře, jak pracovat s dětmi, jak se do práce víc těšit....Vlastně mi ale pomohla změnit (zlepšit) vztah k sobě a to mělo pak dopad i na další oblasti života - i na práci.

reference_jana_jelinkova.jpg

Jana Jelínková

Učitelka, na ZUŠ

bottom of page