top of page
 • Obrázek autoraMichaela Raiserová

Laskavost a improvizace - dokonalý pár


Pondělí, jako každé jiné?


Ne tak úplně. Dnes je světový den laskavosti a nám se tak nabízí nejen skvělá příležitost prokázat nějakou menší či větší laskavost ostatním (a/nebo sobě), ale vtáhnout víc laskavosti do našich životů natrvalo.


Ale proč vlastně?


Laskavost není jen o nějakém hřejivém pocitu. Její pozitivní účinky na tělo i duši jasně dokazuje i věda, podle které laskavost prokazatelně:


 • Snižuje stres

 • Uvolňuje hormony štěstí, třeba oxytocin nebo serotonin

 • Zlepšuje duševní pohodu a celkovou spokojenost

 • Snižuje projevy úzkosti

 • Inspiruje k laskavosti ostatní a vytváří tak řetězovou reakci pozitivity

 • Zlepšuje schopnost koncentrace, pozornost a kognitivní funkce


Dokonce bylo prokázáno, že projevy laskavosti rozšiřují cévy a snižují krevní tlak!


No a jak souvisí laskavost s improvizací?


Laskavost je ve své podstatě o schopnosti přijímat druhé tak, jak jsou a nabízet jim pomoc a podporu. Improvizační princip “ano, a” stojí na schopnosti přijímat a rozvíjet nápady druhých a vytvářet tak prostor pro sdílení a spolupráci.


Laskavost zahrnuje schopnost naslouchat druhým, chápat jejich perspektivu a projevovat empatii. Aktivní naslouchání je i jedna z hlavních improvizačních dovedností.


Přizpůsobení se potřebám ostatních a flexibilita v tom, jak k nim přistupujeme, je dalším atributem laskavosti. Schopnost být otevřený ke spontánním nápadům a rychle se přizpůsobit nečekaným situacím je i dalším klíčovým principem improvizace.


Laskavé prostředí je bezpečné a podporující prostředí. I v improvizaci je jedním ze základních stavebních prvků. Důvěra a zranitelnost je pro improvizátory nezbytná, bez ní se totiž kreativita neobejde.


Laskavost podněcuje bytí v přítomnosti a autentickou reakci na druhé. I v improvizaci je spontaneita a schopnost být “tady a teď” naprosto zásadní. Jen díky ní je možné plně naslouchat ostatním a dokonale se na ně napojit.


Laskavost do lidských interakcí vnáší radost a pozitivitu, často vyjádřenou smíchem a sdílenými pocity štěstí. Improvizace dokáže úplně to samé.


A pokud tápete, jakou laskavost dnes prokázat třeba kolegům v práci, tady je trocha inspirace:

 • Pozvěte někoho na kávu/čaj. Sedněte si s nimi a naslouchejte jim.

 • Pomozte kolegovi, který se topí v práci. Nabídněte svou pomoc.

 • Hezky se na kolegy usmívejte. Zlepší to nejen jejich, ale i vaši náladu

 • Napište někomu pěknou zprávu. Na Slack, do emailu, ale nejlépe ručně na skutečné přáníčko.

 • Pochvalte někoho.

 • Řekněte někomu něco hezkého. A řekněte to i sobě.

 • Napište pro kolegyni/kolegu referenci na LinkedIn.

 • Nasdílejte nějakou skvělou, často používanou vychytávku, která někomu usnadní život.

 • Napište na post-ity něco pěkného/pozitivního a rozmístěte je náhodně po kanceláři.

 • Buďte laskaví. A nezůstaňte jen u jednoho dne v roce.

Comments


Ukázkové lekce

Potřebuješ výzvu?

Udělej první krok v bezpečí hry.
bottom of page